Studieretning: KRLE

De obligatoriske emnene i graden gir en innføring i religion og livssyn, med særlig vekt på kristendommen.

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet.

Ved MF tilbys aktuelle valgemner innen følgende fagområder:

  • Kristendom/KRLE
  • Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium)
  • Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium)
  • Teologi
  • Pedagogikk
  • Religion og estetikk

Studieløp
I graden inngår minst 80 studiepoeng Kristendom/KRLE. Av disse er 50 stp obligatoriske emner på grunnivå og 30 stp valgfrie emner på fordypningsnivå. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden.

Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

Kontakt:
E: skole@mf.no