Janicke Heldal Stray

Førsteamanuensis

Pedagogikk

Faglige kompetanseområder:

 • Medborgerskap
 • Demokrati
 • Utdanning
Telefon: 22590586
Kontor: 336
Treffetider: Etter avtale

Presentasjon

Stray er cand.polit i pedagogikk fra universitetet i Oslo og har Ph.d i pedagogikk fra samme sted. Hun har spisskompetanse på forholdet mellom demokrati og utdanning.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 3(1), s. 1 - 16. ISSN: 2387-5739
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?. Utbildning och Demokrati, 25(2), s. 7 - 24. ISSN: 1102-6472
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914
 • Stray, J. H. & Sætra, E. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), s. 460 - 471. ISSN: 0029-2052
 • Hovdenak, S. S. & Stray, J. H. (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-321-0299-0
 • Stray, J. H. (2014). Learning and Living Democracy. Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world, s. 103 - 111. Sense Publishers. ISBN: 9789462099289
 • Duesund, L., Stray, J. H. & Bjørnestad, E. (2014). Uro i skolen. Gjesteredaktør. Norsk pedagogisk tidsskrift, (3), s. 149 - 217. ISSN: 0029-2052
 • (2013). New Voices in Norwegian Educational Research. Sense Publishers. ISBN: 978-94-6209-462-8
 • Stray, J. H. (2013). Democratic citizenship in the Norwegian curriculum : a comparison between international and national policy recommendations for strengthening democracy through education. New Voices in Norwegian Educational Research, s. 165 - 178. Sense Publishers. ISBN: 978-94-6209-462-8
 • (2012). Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1272-9

Utdanning og praksis

1995Pedagogikk hovedfag
2010Doktorgrad (Ph.D) fra PFI (IPed)/UiO

Verv

0Redaksjonsrådsmedlem Norsk Pedagogisk Tidsskrift