Trine Anker, PhD

Førsteamanuensis

Religionsvitenskap
Leder for lektorprogrammet

Telefon: 22590543
Kontor: 333

Presentasjon

Jeg er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF og har vært programleder for lektorprogrammet siden januar 2013. Per i dag er jeg ute av programlederfunksjonen på lektorprogrammet og vikarierer som leder av forskerskolen RVS (religion, values and society). Dette er en internasjonal forskerskole der flere universiteter og vitenskapelige høyskoler samarbeider om å gi PhD-studentene et best mulig faglig tilbud. I tiden på MF har jeg undervist på og utviklet ulike religions- og etikkfag i lektorprogrammet, undervist i vitenskapsteori og metode på PhD-programmet samt veiledet på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Anker, T. (2017). På tide å si farvel til verdensreligionene?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, s. 25 - 34. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), s. 133 - 148. ISSN: 0032-8847
 • Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N. & Afdal, G. (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education, 11(1), s. 29 - 41. ISSN: 1744-9642
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet, 67(4), s. 261 - 272. ISSN: 0032-8847
 • Afdal, H. W., Schjetne, E., Anker, T., Afdal, G. & Johannesen, N. (2015). Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. ISBN: 978-82-7825-442-4
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), s. 85 - 96. ISSN: 0029-2052
 • Anker, T. (2015). Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet, 66(1), s. 29 - 32. ISSN: 0032-8847
 • Anker, T. (2014). Hva skal man lære om religion i skolen?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 26(3), s. 36 - 38. ISSN: 0802-8214
 • Anker, T. (2013). Mapping Tasmania: Context as Network. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, s. 131 - 144. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-2902-4
 • Anker, T. (2011). Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Anker, T. & Afdal, G. (2017). Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy.. Journal of Moral Education, s. 1 - 15. ISSN: 0305-7240
 • Anker, T. (2017). På tide å si farvel til verdensreligionene?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget, s. 25 - 34. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), s. 133 - 148. ISSN: 0032-8847
 • Schjetne, E., Afdal, H. W., Anker, T., Johannesen, N. & Afdal, G. (2016). Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education, 11(1), s. 29 - 41. ISSN: 1744-9642
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet, 67(4), s. 261 - 272. ISSN: 0032-8847
 • Anker, T. & Lippe, von der, M. (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), s. 85 - 96. ISSN: 0029-2052
 • Anker, T. (2014). Obedience and resistance : school rules, participation and pupils' practices. Fair and competitive? : critical perspectives on contemporary Nordic schooling, s. 41 - 60. Tufnell Press. ISBN: 978-1-872767-14-7
 • Anker, T. (2014). Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon, s. 125 - 140. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-45738-9
 • Anker, T. (2013). Mapping Tasmania: Context as Network. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives, s. 131 - 144. Waxmann Verlag. ISBN: 978-3-8309-2902-4
 • Anker, T. (2012). Beyond the pale: Intersections and otherness in a multicultural school. Education for Social Justice, Equity and Diversity, s. 159 - 178. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90255-9

Utdanning og praksis

1997University of Bergen, Norway: Master in History of Religions
1998University of Oslo, Norway: Teacher Training (PPU)
2003University of Oslo, Bachelor in Norwegian as Second Language
2006Østfold University College: Assistant professor in Religious Education
2007Østfold University College: Ph.D-student
2011Østfold University College: Associate professor in Religious Education
2011Norwegian School of Theology, PhD
2013MF – Norwegian School of Theology: Associate professor in Religious Studies

Verv

2013Rådsmedlem: NRLU
2015Medlem: Najonale retningslinjer for lektorutdanning 8-13.
2016Medlem i Pan-European Platform on Ethics, Transparency
2017Medlem i kjerneelementgruppe for KRLE/RE: Utdanningsdirektoratet