Jan Terje Christoffersen, cand. theol

Førstelektor

Praktisk teologi

Telefon: 22590565
Mobile: 91809363
Kontor: 459

Presentasjon

Førstelektor i liturgikk. Ansatt fra 2011. Presteerfaring fra Larvik og Tønsberg. Arbeider i møtet mellom kirke og kultur. Skriver og oversetter salmer og liturgier. Har fra 2013 vært medlem av Nemnd for gudstjenesteliv. Tilknyttet det nordiske fagnettverket Leitourgia. Utgivelser: "Sanger fra vest" (2000), "Sanger på reisen" (2005), "Gudstjeneste a la carte" (2015).

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

  • (2015). Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Christoffersen, J. T. & Hem, H. E. (2015). Gudstjenestereformen - tilfeldighetenes spill?. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke, s. 46 - 66. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
  • Christoffersen, J. T. (2015). Sammen for Guds ansikt : gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke, s. 24 - 45. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
  • (2015). Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
  • Christoffersen, J. T. (2014). På hvert et sted : inn til kjernen av gudstjenestereformen. Tidsskrift for praktisk teologi, 31(1), s. 4 - 15. ISSN: 1893-4773

Utdanning og praksis

1990Cand theol
2015Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2016Førstelektor liturgikk

Verv

2013Nemnd for gudstjenesteliv
2016Tønsberg kirkeakademi, leder
2017Leitourgia, nestleder