Linn Sæbø Rystad

Stipendiat

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Homiletikk
  • Trosopplæring
Telefon: 22590627
Mobile: 90995452
Kontor: 454

Presentasjon

Linn Sæbø Rystad er utdannet cand.theol fra MF. Før hun returnerte til MF som PhD-stipendiat, jobbet hun 4 år som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke. Linn jobber med en avhandling om hvordan barn responderer på preken.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utdanning og praksis

2011Cand.Theol, Det teologiske menighetsfakultet (MF)
2015Hovedpastor, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Oslo Vestre menighet

Verv

2010Teologisk Fagråd, Frikirken
2012Det norske Bibelselskap, styret