Linn Sæbø Rystad

Stipendiat

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Homiletikk
  • Trosopplæring
Telefon: 22590627
Mobile: 90995452
Kontor: 454

Presentasjon

Linn Sæbø Rystad er utdannet cand.theol fra MF. Før hun returnerte til MF som PhD-stipendiat, jobbet hun 4 år som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke. Linn jobber med en avhandling om hvordan barn responderer på preken.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Lorensen, M. R., Kaufman, T. S., Sundberg, C., Angel, S., Christensen, P. N., Fagermoen, T., Johnsen, E. T., Myrelid, P. & Rystad, L. S. (2017). Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International journal of homiletics, 2(1), s. 74 - 100. ISSN: 2366-7958

Utdanning og praksis

2011Cand.Theol, Det teologiske menighetsfakultet (MF)
2015Hovedpastor, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Oslo Vestre menighet

Verv

2010Teologisk Fagråd, Frikirken
2012Det norske Bibelselskap, styret