Kjetil Fretheim, PhD

Prorektor/professor

Etikk og diakoni

Faglige kompetanseområder:

 • Diakoni
 • Etikk
 • Samfunnsteologi
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Bistand og utvikling
Telefon: 22590625
Kontor: 351A

Presentasjon

Jeg er professor og prorektor på MF. Mine forskningsinteresser er diakoni, etikk og samfunnsteologi, samt religion og utvikling, interkulturell kommunikasjon og kirkeforskning. Jeg underviser innen alle disse feltene, og særlig på masterprogrammene for diakoni og Religion, Society and Global Issues. Jeg er veileder for flere PhD- og masterstudenter. Jeg er involvert i forsknings- og utdanningssamarbeid med kolleger i Brasil og Kina, samt ulike internasjonale forskernettverk.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Fretheim, K. (2016). Kirke og klima : samfunnsetikk i krisetider. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn, s. 90 - 107. Portal forlag. ISBN: 9788283140705
 • Fretheim, K. (2016). Listening to the Other : Intercultural communication in times of crisis. Journal of Intercultural Communication, (42). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2016). Oil Dependence and Climate Change: Public Theology in Norway. International Journal of Public Theology, 10(2), s. 193 - 210. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2016). Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. ISBN: 9788282492737
 • Fretheim, K. (2016). Interruption and Imagination : Public Theology in Times of Crisis. Pickwick Publications. ISBN: 9781498298681
 • Fretheim, K. (2015). Diakonal spiritualitet : solidaritet med historiens underside. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(1), s. 28 - 39. ISSN: 1893-4773
 • (2014). Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke. ISBN: 978-82-8249-147-1
 • Fretheim, K. (2014). Transformative Masculinity. Religion, Development and Gender in an Ecumenical Context. Religion and Development : Nordic Perspectives on Involvement in Africa, s. 127 - 143. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 978-1-4331-2555-3
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: the public, political and prophetic. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 4(1), s. 67 - 80. ISSN: 1869-3261
 • (2013). Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0190-0
 • Fretheim, K. (2013). Empire and ethics : towards a normative theory of intercultural communication. Journal of Intercultural Communication, (31, March). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2012). Religious roots and Christian critics. Studia Theologica, 66(2), s. 149 - 165. ISSN: 0039-338X
 • Fretheim, K. (2012). The Power of Invitation: The Moral Discourse of Kairos Palestine. Dialog, 51(2), s. 135 - 144. ISSN: 0012-2033
 • Fretheim, K. (2011). Rettferdig bistand : moderne utviklingshjelp i lys av rettferdig krig-tradisjonen. Tidsskrift for teologi og kirke, 82, s. 142 - 157. ISSN: 0040-7194
 • (2011). Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2602-7
 • Fretheim, K. (2011). Development, ethics and theology : interdisciplinary connections and challenges. Journal of Global Ethics, 7(3), s. 303 - 313. ISSN: 1744-9626
 • Fretheim, K. (2008). Rights and riches : exploring the moral discourse of Norwegian development aid. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 9783039116621
 • Fretheim, K. (2008). Grums i Galaterbrevet : om kristen etikk, Paulus og den prioriterte Andre. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(2), s. 113 - 129. ISSN: 0040-7194

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Fretheim, K. (2016). Kirke og klima : samfunnsetikk i krisetider. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn, s. 90 - 107. Portal forlag. ISBN: 9788283140705
 • Fretheim, K. (2016). Listening to the Other : Intercultural communication in times of crisis. Journal of Intercultural Communication, (42). ISSN: 1404-1634
 • Fretheim, K. (2016). Oil Dependence and Climate Change: Public Theology in Norway. International Journal of Public Theology, 10(2), s. 193 - 210. ISSN: 1872-5171
 • Fretheim, K., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (2016). Fellesskap og organisering : frivillig innsats i kirkens trosopplæring. ISBN: 9788282492737
 • Fretheim, K. (2016). Interruption and Imagination : Public Theology in Times of Crisis. Pickwick Publications. ISBN: 9781498298681
 • Fretheim, K. (2015). Diakonal spiritualitet : solidaritet med historiens underside. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(1), s. 28 - 39. ISSN: 1893-4773
 • (2014). Ansatte og frivillige : endringer i Den norske kirke. ISBN: 978-82-8249-147-1
 • Fretheim, K. (2014). Transformative Masculinity. Religion, Development and Gender in an Ecumenical Context. Religion and Development : Nordic Perspectives on Involvement in Africa, s. 127 - 143. Peter Lang Publishing Group. ISBN: 978-1-4331-2555-3
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: the public, political and prophetic. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 4(1), s. 67 - 80. ISSN: 1869-3261
 • (2013). Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0190-0

Utdanning og praksis

1996Cand.theol., MF
1996Sosialantropologi mellomfag, UiO
1997 - 1998Vernepliktig stasjonsprest, Luftforsvaret
1997Praktisk teologisk seminar, MF
1998 - 2000Utdanningskonsulent, PF
1999Historie mellomfag, UiO
2000Formidling og læring (10 v.t.), NTNU
2000Internasjonal valgobservasjon (5 v.t.), UiB
2000 - 2003Førstekonsulent/seksjonsleder, KN
2000Høgskolelektor (timelærer), HiST
2003Kvalifiseringsstipendiat, SUM UiO
2004 - 2007Stipendiat, MF
2007PhD, MF
2008 - 2009Seniorforsker/forskningsleder, SIK
2009 - 2013Førsteamanuensis, samfunnsfag, MF
2013 - d.d.Professor, diakoni og etikk, MF
2014 - 2015Visiting professor, York St. John University

Verv

2004 - 2007Varamedlem i Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd
2005 - 2008Nemndsmedlem, Utlendingsnemnda
2006 - 2010Medlem av Executive Committee, World Alliance of YMCAs
2010 - 2013Leder for Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) under Mellomkirkelig Råd
2012 - 2017Medlem i Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning REK Sør-Øst B
2017 - d.d.Varamedlem i styret for Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)