Matthew Phillip Monger

Stipendiat

Det gamle testamentet

Telefon: 22590649
Kontor: 478C

Presentasjon

Jeg er doktorgradstipendiat og forsker på manuskripter av Jubileerboken, hovedsakelig blant dødehavsrullene. Jeg er interssert i overleringen av jødiske og kristne tekster fra antikken, og metodene og teoriene moderne forskere bruker for å undersøke disse tekstene. Jeg definerer min egen forskning som materiell- (eller ny-)filologisk i retning.

Jeg er også programleder for programmet Ministry, Mission and Media, et studietilbud på engelsk som gir et helhetlig utdanning i teologiske emner med fokus på tjeneste i kirke, samfunn og misjon.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Monger, M. P. (2016). The Transmission of Jubilees: Reevaluating the Textual Basis. New Vistas on Early Judaism and Christianity : From Enoch to Montreal and Back, s. 153 - 171. T&T Clark. ISBN: 9780567666178
  • Monger, M. P. (2014). 4Q216 and the State of Jubilees at Qumran. Revue de Qumran, 26(4), s. 595 - 612. ISSN: 0035-1725

Utdanning og praksis

2006MF - Norwegian School of Theology: Bacheor of Theology
2008MF - Norwegian School of Theology: Master of Theology
2009University of Oslo: Bachelor of Arts in Languistics
2012University of Oslo: Master of Philosophy in Languages: Semitic Linguistics with Hebrew