Reidar Hvalvik, dr. theol.

Professor

Det nye testamentet
Seksjonsleder NT

Faglige kompetanseområder:

 • Det nye testamente og den tidlige kirke
 • Kristendom og billedkunst
Mobile: 92641642
Kontor: 338
Treffetider: Etter avtale. Send meg en epost.

Presentasjon

Jeg interesserer meg i særlig grad for den tidlige kristne kirke – fra urkirken slik den tegnes i Det nye testamente og dens videre historie i senantikken. Forholdet mellom "kristendom" og "jødedom" har stått sentralt i min forskning. I senere tid har fokus ligget på den eldste kristne kunsten i Roma. Dette gjenspeiler mitt andre primære kompetanseområde: Kunsthistorie, med vekt på bibelske motiver gjennom historien. I tillegg til den tidlige kristne kunsten har jeg en særlig interesse for den italienske maleren Caravaggios religiøse kunst. Det er på disse to områdene min nåværende forskning foregår.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Hvalvik, R. (2016). Light from the Outside. New Caravaggio : papers presented at the international conferences in Uppsala and Rome 2013, s. 7 - 42. ISBN: 978-88-596-1587-3
 • Hvalvik, R. (2016). "Hold Fast to the Traditions that You Were Taught by Us": The Notion of a Common Apostolic Tradition in the Pauline Letters. Institutions of the Emerging Church, s. 19 - 38. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66643-7
 • Hvalvik, R. (2015). Ignatius av Antiokia - Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 43 - 57. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Hvalvik, R. (2015). The present context in the light of the New Testament and its background : the case of homosexuality. European Journal of Theology, 24(2), s. 146 - 159. ISSN: 0960-2720
 • Hvalvik, R. (2014). Praying with Outstrechted Hands: Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 57 - 90. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Hvalvik, R. (2011). Church historian, biblical scholar and apologist : the scholarly profile of Oskar Skarsaune. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 9 - 29. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2011). Fellowship between Jews and Gentiles : the impact of the Pauline collection and collection delegation. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 93 - 111. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Kaufman, J. & Skarsaune, O. (2011). Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Hvalvik, R. (2011). Katekismetekster, profeter og patriarker : altertavlen og galleribrystningene i Fjære kirke. Kunst og kultur, 94(1), s. 2 - 15. ISSN: 0023-5415
 • Hvalvik, R. (2010). Kirkerommet og utsmykningen. Fjære kirke. Helligsted og møteplass gjennom tusen år, s. 136 - 159. ISBN: 978-82-92496-85-5
 • Hvalvik, R. (2009). "Stadig har jeg måttet reise omkring-" om Paulus' reisevirksomhet og reiser i antikken. Tidsskrift for teologi og kirke, 80(1), s. 27 - 47. ISSN: 0040-7194
 • Hvalvik, R. (2008). Skapelse og syndefall i tekster og bilder : ikonografiske merknader til Genesis-bildene i Ål stavkirke. Kunst og kultur, 91(1), s. 34 - 49. ISSN: 0023-5415
 • Hvalvik, R. (2007). Named Jewish believers connected with the Pauline mission. Jewish believers in Jesus, s. 154 - 178. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...
 • Hvalvik, R. (2007). Jewish believers and Jewish influence in the Roman Church until the early second century. Jewish believers in Jesus, s. 179 - 216. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...
 • (2007). Jewish believers in Jesus : the early centuries. Hendrickson Publishers. ISBN: 9781565637634
 • Hvalvik, R. (2007). The churches of the saints : Paul's concern for unity in his references to the Christian communities. Tidsskrift for teologi og kirke, 78(03.apr), s. 227 - 247. ISSN: 0040-7194
 • Hvalvik, R. (2007). Paul as a Jewish believer - according to the Book of Acts. Jewish believers in Jesus, s. 121 - 153. Hendrickson Publishers. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Hvalvik, R. (2017). Den tidligkristne bønnens nonverbale aspekter og spørsmålet om identitet. Patristica Nordica Annuaria, 32. ISSN: 2001-2365
 • Hvalvik, R. (2016). "Hold Fast to the Traditions that You Were Taught by Us": The Notion of a Common Apostolic Tradition in the Pauline Letters. Institutions of the Emerging Church, s. 19 - 38. T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66643-7
 • Hvalvik, R. (2015). Ignatius av Antiokia - Gud åpenbart i menneskelig skikkelse. Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk, s. 43 - 57. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-831-9
 • Hvalvik, R. (2015). The present context in the light of the New Testament and its background : the case of homosexuality. European Journal of Theology, 24(2), s. 146 - 159. ISSN: 0960-2720
 • Hvalvik, R. & Sandnes, K. O. (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation: Introducing the Project. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 1 - 12. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • (2014). Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Hvalvik, R. & Sandnes, K. O. (2014). Prayer and Identity Formation: Attempts at a Synthesis. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 371 - 381. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Hvalvik, R. (2014). Praying with Outstrechted Hands: Nonverbal Aspects of Early Christian Prayer and the Question of Identity. Early Christian Prayer and Identity Formation, s. 57 - 90. Mohr Siebeck. ISBN: 9783161535208
 • Hvalvik, R. (2011). Church historian, biblical scholar and apologist : the scholarly profile of Oskar Skarsaune. Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday, s. 9 - 29. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5
 • Kaufman, J. & Skarsaune, O. (2011). Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2789-5

Utdanning og praksis

1970 - 1972Ansatt i NKSS
1978Cand. theol
1979Feltprest
1980 - 1985Vitenskapelig ass. MF
1985Amanuensis i nytestamentlig teologi
1991 - 1994Stipendiat i NAVF/NFR
1994Dr. theol. MF
1994 - 2005Førsteamanuensis i nytestamentlig teologi ved MF
1996 - 1998Prodekanus MF
2002Kunsthistorie mellomfag, UiO
2005 - d.d.Professor i Det nye testamente
2006 - d.d.Professor II Ansgar Teologiske Høgskole
2006 - 2007Forsker ved Det norske institutt i Roma

Verv

1973 - 1977Medlem i landsrådet i NKSS
1975 - 1996Medlem av litteraturrådet i Credo forlag
1975 - 1977Medlem av sentralstyret i FBB
1983 - 2005Medlem av teologisk nemnd i Den Norske Israelsmisjon (DNI); formann
1984 - 1990Medlem av landsstyret i DNI
1988 - 1991Formann i Collegium Judaicum
1988 - 2008Formann i det internasjonale styret for Caspari Senter i Jerusalem
1994 - 2004Formann i protokollkomiteen for DNI
1998 - 2003Formann i Forskerforbundet ved MF
1999 - 2006Formann i styret for Bibelskolen i Oslo/Høgskolen i Staffeldtsgate
2013 - d.d.Redaktør Teologisk Tidsskrift