Erling Birkedal

Prosjektleder/førsteamanuensis

Praktisk teologi
Menighetsutvikling i folkekirken

Telefon: 22590518
Mobile: 92832645
Kontor: 422B

Presentasjon

Jeg arbeider nå primært med forskning og ledelse av utviklingsprosesser i menigheter i Den norske kirke, MUV - Menighetsutvikling i folkekirken. Jeg har lang erfaring i arbeid med kirkelig undervisning / trosopplæring, som leder ved IKO-kirkelig pedagogisk senter og deltakere ut flere utredningsarbeid, forskning og undervisning. For tiden (2017-) arbeider jeg også med forskningsprosjektet "Min troshistorie". Dette er en langtidsstudie av personer som nå er midt i 30-årene, og som jeg har forsket på siden de var i begynnelsen av tenårene. Fokus er på gudstro og religiøs holdning.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

 • Birkedal, E. (2015). Forankring og forandring : en analyse og drøfting av erfaringer med systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011-14. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(2), s. 18 - 33. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. (2015). En mangfoldig kirke : en studie og drøfting av kirkemedlemmers ønsker og forventninger til sin lokale menighet. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(2), s. 4 - 17. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. (2015). Menighetsutvikling i et folkeperspektiv : hvorfor og hvordan drive systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke. Folkekirke nå, s. 155 - 165. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Birkedal, E. (2015). "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv" : utfordringer i spenningsfeltet mellom forankring og forandring. Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd, s. 114 - 125. Portal forlag. ISBN: 978-82-8314-050-7

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Austnaberg, H. & Birkedal, E. (2017). Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten. Prismet, 68(3), s. 169 - 188. ISSN: 0032-8847
 • Birkedal, E. & Austnaberg, H. (2017). Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten?. Prismet, 68(3), s. 189 - 209. ISSN: 0032-8847
 • Birkedal, E. (2015). En mangfoldig kirke : en studie og drøfting av kirkemedlemmers ønsker og forventninger til sin lokale menighet. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(2), s. 4 - 17. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. (2015). Forankring og forandring : en analyse og drøfting av erfaringer med systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011-14. Tidsskrift for praktisk teologi, 32(2), s. 18 - 33. ISSN: 1893-4773
 • Birkedal, E. (2015). Menighetsutvikling i et folkeperspektiv : hvorfor og hvordan drive systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke. Folkekirke nå, s. 155 - 165. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Birkedal, E. (2015). "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv" : utfordringer i spenningsfeltet mellom forankring og forandring. Røtter og Vinger - Et "Matpakkeseminar" i Jon Lilletuns Ånd, s. 114 - 125. Portal forlag. ISBN: 978-82-8314-050-7
 • (2012). Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. ISBN: 978-82-8249-071-9
 • Birkedal, E. (2012). Aktører - prosess - erfaring : systematisk utviklingsarbeid i et utvalg folkekirkemenigheter. Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter, s. 25 - 50. ISBN: 978-82-8249-071-9
 • Birkedal, E. (2012). Verktøy for menighetsanalyse. Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter, s. 51 - 66. ISBN: 978-82-8249-071-9
 • Haanes, E. K. & Birkedal, E. (2003). Enhet og mangfold i den offentlige skolen. Tusenfryd. Skolefrihet og menneskeretter, s. 141 - 150. Search in Cristin...

Utdanning og praksis

1979Lærer - Eik lærerhøgskole
1985 - 2008Rådgiver og Direktør ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter
1985Kristendomskunnskap hovedfag, MF
2001Dr. art. NTNU
2008Forsker MF - Menighetsutvikling i folkekirken

Verv

2000Medlem av regjeringens dåpsopplæringsutvalg. NOU:26
2001 - 2007Medlem av KAs styre
2006 - 2009Leder av Kirkelig Fellesråd, Nittedal
2007Medlem av regjeringens formålsparagrafutvalg (Bostadutvalget). NOU:6
2009 - d.d.Medlem i Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet
2011 - 2015Medlem av Kirkerådet i Den norske kirke