Bernt T. Oftestad, dr. theol.

Professor emeritus

Kirke- og kulturhistorie

Mobile: 90572776
Kontor: 424

Presentasjon

Jeg har en lang karriere bak meg som forsker i norsk og europeisk kirke- og teologihistorie, protestantisk og katolsk, med vekt særlig på nyere tid og reformasjonen. For tiden arbeider jeg med boken The Catholic Church and the Modern Democray, som skal publiseres på Routledge høsten 2018. Dessuten arbeider jeg med et Luther-prosjekt kalt Öffentlich bei Luther. Min politisk-filosofiske kompetanse bruker jeg i den løpende offentlige samfunnsdebatt.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utdanning og praksis

1968Cand. theol. MF
1970Har vært knyttet til kirkehistorie-seksjonen på MF i en rekke stillinger.
1971Leder for kirkehistorieseksjonen MF.
1979Dr. theol. UiO
1985 - d.d.Professor MF
1996 - 1998Prodekanus MF
2000 - 2004Forskningsarkivar, MF
2004 - 2012Professor i europeisk kulturhistorie

Verv

0Medlem av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab
1980 - 1987Medlem av kommunestyret og formann i kulturstyret, Vestby kommune
1994Har vært formann i For Bibel og Bekjennelse.
1996Formann i representantskapet for Wesselakademiet, Vestby.
1996Har profilert seg som deltaker i kirkedebatten.