Claudia Lenz

Professor

Samfunnsfag

Faglige kompetanseområder:

 • Historiedidaktikk
 • samfunnsfagdidaktikk
 • forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet
 • antisemittisme
Telefon: 22590629
Mobile: 98841521
Kontor: 329

Presentasjon

Jeg er utdannet filosof og statsviter fra Universitet i Hamburg.

Mine viktigste forskningsområder er minnekultur, historiepolitikk og historiebevissthet i forbindelse med annen verdenskrig og Holocaust i et komparativ perspektiv (norsk, tysk, nordisk). Jeg er opptatt av hvordan minne og fortidsbearbeiding bidrar til utvikling og forhandling av identitet, deltagelse og maktrelasjoner.

Jeg har utgitt en rekke fagbøker og artikler som kobler minnekulturell forskning til historiedidaktikk, og som tar opp koblinger mellom historiedidaktikk, demokrati- og menneskerettighetslæring.

I en årrekke har jeg vært involvert i Europaråd sitt arbeid innen demokrati og menneskerettighetslæring, og er fortsatt medlem av ekspertgruppen "Competences for a Democratic Culture" som utvikler et kompetanserammeverk for Europarådet.

Jeg er interessert i hvordan skolen kan forebygge gruppefiendtlige holdninger, og har vært med å bygge opp LENKETEKST prosjektet, samt publisert både empirisk og teoretisk orienterte artikler om tematikken.

Aktuell forskning: antisemittisme i Norge; holdninger minoriteter har mot hverandre (tilknyttet hl-senteret)

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2016). Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. ISBN: 978-82-92988-60-2
 • (2016). Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90731-8
 • Moe, V., Døving, A., Levin, I. & Lenz, C. (2016). "Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg» Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice, 3(1), s. 1 - 17. ISSN: 1894-5988
 • Lenz, C. (2015). Gendered Relations in War. Norway - a case study. Women in War. Examples from Norway and Beyond, s. 99 - 113. Ashgate. ISBN: 9781472445179
 • Lenz, C. & Nustad, P. (2015). Dembra – ein norwegisches Projekt zur Vorbeugung gruppenbezogener Feindlichkeit durch Demokratie an Schulen. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa. Die herausforderung der Zivilgesellschaft durch alte Ideologien und neue Medien., s. 379 - 397. Nomos Verlagsgesellschaft. ISBN: 9783848712069
 • Lenz, C. & Nustad, P. (2015). FOSTERING DEMOCRATIC PREPAREDNESS TO PREVENT GROUP FOCUSED ENMITY IN NORWEGIAN SCHOOLS. Andragoški glasnik/ ANDRAGOGY JOURNAL OF THE CROATIAN ANDRAGOGY SOCIETY, 18(2), s. 9 - 22. ISSN: 1331-3134
 • Lenz, C. (2014). Linking Holocaust Education to Human Rights Education – a Symptom of the Universalization and De-Nationalization of Memory Culture in Norway?. From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative?, s. 87 - 104. Klartext Verlag. ISBN: 978-3837511758
 • Lenz, C. (2014). Memorial Landscape: Mutual Guided Tour of the Akershus Fortress Memorial Landscape. Teaching Historical Memories in an Intercultural Perspective. Concepts and Methods, s. 137 - 144. Metropol Verlag. ISBN: 9783-863311148
 • Lenz, C. & Talsnes, A. (2014). Stimulated Recall. Tracing Learning Narratives and Reinforcing Historical Competence. Teaching Historical Memories in an Intercultural Perspective. Concepts and Methods, s. 97 - 114. Metropol Verlag. ISBN: 9783-863311148
 • Lenz, C. & Syse, H. (2014). Exploring Norwegian Memory Culture with Competence-Oriented Learning Methods. Teaching Historical Memories in an Intercultural Perspective. Concepts and Methods, s. 56 - 67. Metropol Verlag. ISBN: 9783-863311148

Utdanning og praksis

1996Studiet i filosofi, psykologi og statsvitenskap
2002Forsker i prosjektet "Traditions of historical consciousness"
2002Doktorgrad i statsvitenskap
2007Seniorforsker "Reflective historical consciousness in Norway and Germany" (Marie Curie stipentiat)
2009Forskningsleder Det Europeiske Wergelandsenteret
2013Førsteamanuensis (II-stilling) program for lærerutdanning/NTNU
2016Seniorforsker (II stilling) hl-senteret

Verv

0Medlem i Europarådets ekspertgruppe "Competences for Democratic Culture"
2011Medlem i den faglige referansegruppen til holdningsundersøkelsen "Holdninger til Jøder i Norge"
2016Medlem i den faglige referansegruppen til holdningsundersøkelsen "Holdninger til jøder og andre minoriteter i Norge"
2017Medlem advisory board i tidsskriftet Human Rights Education Review