Emil Sætra

Stipendiat

Pedagogikk

Faglige kompetanseområder:

  • demokrati og medborgerskap
  • samfunnsfagdidaktikk
  • kontroversielle spørsmål i undervisningen
Telefon: 22590612
Mobile: 47669876
Kontor: 321C
Treffetider: Etter avtale

Presentasjon

Mine forskningsinteresser dreier seg i hovedsak om utdanning til demokrati og medborgerskap i skolen, særlig innenfor rammen av samfunnsfaget. For tiden holder jeg på med en doktorgradsavhandling om kontroversielle spørsmål i undervisningen.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Utvalgte publikasjoner

  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?. Utbildning och Demokrati, 25(2), s. 7 - 24. ISSN: 1102-6472
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), s. 460 - 471. ISSN: 0029-2052

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 3(1), s. 1 - 16. ISSN: 2387-5739
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?. Utbildning och Demokrati, 25(2), s. 7 - 24. ISSN: 1102-6472
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2016). Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education, 36(4), s. 279 - 294. ISSN: 1891-5914
  • Stray, J. H. & Sætra, E. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), s. 460 - 471. ISSN: 0029-2052