Otfried Czaika

Professor

Kirkehistorie

Faglige kompetanseområder:

 • Reformasjonen
 • Bokistorie (middelalder og tidligmodern tid)
 • Lutherdom
 • Religion, kirke, stat og konstitusjon
 • Migrasjon og kulturell transfer
 • Reformasjon og salmediktning
 • Det kulturelle minnet og periodisering av historien
 • 1900-tallets svenske teologi
Kontor: 340

Presentasjon

Min forskning dreier seg om reformasjonen, både reformasjonen i Skandinavia, men også i andre deler i Europa samt kontaktflatene mellom Sentral- og Nord-Europa. På 1500-tallet er jeg særlig interessert av utdannings- og universitetshistorie, men også bokproduksjon og bokdistribusjon samt boken som objekt. Dynamikken som finnes under senmiddelalderen og den tidligmoderne tiden nærmer jeg meg gjennom det transnasjonale, bl.a. gjennom spørsmål som rører migrasjon og kulturelle/religiøse transferprosesser. Her adresserer jeg også politiske og dynastiske forbindelser samt konstitusjonelle forestillinger. De seneste årene har jeg arbeidet med skjæringspunktene mellom bok- og salmehistorie. Sist men ikke minst belyser jeg spørsmålet hvordan det historiske minnet fungerer: Hvordan normeres f.eks. historien gjennom en bibliografi? Hvilken rolle spiller den nasjonale diskursen eller historiens periodisering for dette vi husker som betydningsfullt, viktig, dårlig eller ubetydelig? På grunn av dette har jeg også arbeidet med den svenske teologien på 1900-tallet som bland annet har vært med den svenske Lutherrenessansen svært betydningsfull - også internasjonalt.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Czaika, O. (2017). The Swedish Empire in the Early Modern Period: the Makings of a Lutheran Great Power. The Luther Effect: Protestantism – 500 Years in the World, s. 76 - 85. Hirmer Verlag. ISBN: 978-3-7774-2722-5
 • Czaika, O. (2017). Dying Unprepared in Early Modern Swedish Funeral Sermons. Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe, s. 142 - 159. ISBN: 9789004284890
 • Czaika, O. (2016). Uppsala möte - Schwedische Verfassungspolitik des 16. Jahrhunderts im Kontext. Der skandinavische Weg in die Moderne : Beiträge zur Geschichte Norwegens und Schwedens vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, s. 63 - 79. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN: 978-3-8305-3638-3
 • Czaika, O. (2016). Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar. ISBN: 978-952-5031-77-5
 • Czaika, O. (2016). The Experience of Female Readers in Sweden around 1600 – Evidence Collected from Funeral Sermons. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 107(1), s. 242 - 265. ISSN: 0003-9381
 • Czaika, O. (2016). Buchdruck und Reformation in Schweden und Finnland: Einheimische Drucke, Transfer und Importe, Sammlungen. Bibliothek und Wissenschaft (BuW), 49, s. 281 - 301. ISSN: 0067-8236
 • Czaika, O. (2015). Om en biskop, ett bibliotek och 1500-talets biografiska problem: Skarabiskopen Sveno Jacobi och böckerna. Personhistorisk Tidskrift, 111(2), s. 147 - 175. ISSN: 0031-5699
 • Czaika, O. (2015). Komparative perspektiver på den konstantinske epoke med udgangspunkt i Europa, Tyskland, Danmark og Sverige. National kristendom til debat, s. 75 - 108. Forlaget Kolon. ISBN: 978-87-87737-72-2
 • Czaika, O. (2015). Melanchthon und Skandinavien: Die exportierte Reformation. Philipp Melanchthon in der Briefkultur des 16. Jahrhunderts, s. 237 - 259. Universitätsverlag Winter. ISBN: 9783825364878
 • Czaika, O. (2014). Teologihistoriska utvecklingslinjer omkring år 1550. Sverige och Tyskland, Wittenberg och Skara. Vägen mot bekännelsen : perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 : Ericus Svenonis Hjort (ordinarius 1544-1545), Erik Falck (ordinarius 1547-1558), Ericus Petri Hvass (ordinarius 1558-1560), Ericus Nicolai Swart (ordinarius 1561-1569), Jacobus Johannis (biskop 1569-1595), s. 123 - 146. ISBN: 9789186681234

Utdanning og praksis

19971. Staatsexamen für Lehramt Deutsch/ev. Religionslehre (Ludwig-Maximilians-Universität München)
2002Teol. dr (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
2005Docent (Linköpings universitet)

Verv

0Universitetslektor (Linköpings universitet)
1992Studier i germanistik og teologi (Ludwig-Maximilians-Universitet, München)
1992Lærer ved en privatskole i Kaufbeuren (Tyskland)
1998Doktorgradsstudier (Ludwig-Maximilians-Universitet & Helsingin yliopisto)
2007Forsker / Ph. D. Researcher (Kungliga biblioteket, Stockholm)
2011Forskningssjef (Kungliga biblioteket, Stockholm)