Otfried Czaika

Professor

Kirkehistorie

Faglige kompetanseområder:

 • Reformasjonen
 • Bokistorie (middelalder og tidligmodern tid)
 • Lutherdom
 • Religion, kirke, stat og konstitusjon
 • Migrasjon og kulturell transfer
 • Reformasjon og salmediktning
 • Det kulturelle minnet og periodisering av historien
 • 1900-tallets svenske teologi
Mobile: 704054549
Kontor: 340

Presentasjon

Min forskning dreier seg om reformasjonen, både reformasjonen i Skandinavia, men også i andre deler i Europa samt kontaktflatene mellom Sentral- og Nord-Europa. På 1500-tallet er jeg særlig interessert av utdannings- og universitetshistorie, men også bokproduksjon og bokdistribusjon samt boken som objekt. Dynamikken som finnes under senmiddelalderen og den tidligmoderne tiden nærmer jeg meg gjennom det transnasjonale, bl.a. gjennom spørsmål som rører migrasjon og kulturelle/religiøse transferprosesser. Her adresserer jeg også politiske og dynastiske forbindelser samt konstitusjonelle forestillinger. De seneste årene har jeg arbeidet med skjæringspunktene mellom bok- og salmehistorie. Sist men ikke minst belyser jeg spørsmålet hvordan det historiske minnet fungerer: Hvordan normeres f.eks. historien gjennom en bibliografi? Hvilken rolle spiller den nasjonale diskursen eller historiens periodisering for dette vi husker som betydningsfullt, viktig, dårlig eller ubetydelig? På grunn av dette har jeg også arbeidet med den svenske teologien på 1900-tallet som bland annet har vært med den svenske Lutherrenessansen svært betydningsfull - også internasjonalt.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • (2019). Schwedische Reformationsgeschichte Bd. 1. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN: 978-3-525-55276-6
 • Czaika, O. (2018). Metropolen als Vermittler, Förderer und Akteure von Reformation und Konfessionalisierung in Skandinavien und insbesondere im schwedischen Reich. Reformatio Baltica : Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, s. 721 - 734. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-055825-8
 • Czaika, O. (2018). Prolegomena zur frühneuzeitlichen Geschichte Skandinaviens : Zur Periodisierungsdiskussion frühneuzeitlicher Geschichte und Quellenlage. Reformatio Baltica : Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, s. 881 - 906. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-055825-8
 • Czaika, O. (2017). Bildung, Ausbildung und Unterricht während der Reformationszeit. Martin Luther : Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517–2017). Teilbd. 2, s. 1179 - 1198. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-050100-1
 • Czaika, O. (2017). Episode II - Then Swenska Psalmeboken 1582: Det andra exemplaret. Hymnologi, 45(1-2), s. 43 - 52. ISSN: 1901-5976
 • Czaika, O. (2017). Dying Unprepared in Early Modern Swedish Funeral Sermons. Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe, s. 142 - 159. ISBN: 9789004284890
 • Czaika, O. (2017). Gustav Eriksson (Wasa) : Ein König om Spannungsfeld von Unionsauflösung, Staatsbildung und Reformation. Die Reformation: Fürsten - Höfe - Räume, s. 430 - 447. Franz Steiner Verlag. ISBN: 978-3-515-11983-2
 • Czaika, O. (2017). Vad var reformationen? : Några tankar om brott och kontinuitet i ett jamförande europeiskt perspektiv. Svensk teologisk kvartalskrift, 93(1-2), s. 33 - 52. ISSN: 0039-6761
 • Czaika, O. (2016). Buchdruck und Reformation in Schweden und Finnland: Einheimische Drucke, Transfer und Importe, Sammlungen. Bibliothek und Wissenschaft (BuW), 49, s. 281 - 301. ISSN: 0067-8236
 • Czaika, O. (2016). The Experience of Female Readers in Sweden around 1600 – Evidence Collected from Funeral Sermons. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 107(1), s. 242 - 265. ISSN: 0003-9381

Utdanning og praksis

19971. Staatsexamen für Lehramt Deutsch/ev. Religionslehre (Ludwig-Maximilians-Universität München)
2002Teol. dr (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
2005Docent (Linköpings universitet)

Verv

0Universitetslektor (Linköpings universitet)
1992Studier i germanistik og teologi (Ludwig-Maximilians-Universitet, München)
1992Lærer ved en privatskole i Kaufbeuren (Tyskland)
1998Doktorgradsstudier (Ludwig-Maximilians-Universitet & Helsingin yliopisto)
2007Forsker / Ph. D. Researcher (Kungliga biblioteket, Stockholm)
2011Forskningssjef (Kungliga biblioteket, Stockholm)