Nils Hallvard Korsvoll

Stipendiat

Religionsvitenskap

Faglige kompetanseområder:

  • Magi i antikken
  • Ritualteori
  • Resepsjonshistorie
  • Syriske studier
Telefon: 22590598
Mobile: 41104587
Kontor: 478A

Presentasjon

Eg er stipendiat i religionsvitskap, med avhandlinga "Reconsidering 'Christian:' Context and Categorisation in the Study of Syriac Amulets and Incantation Bowls." Her forskar eg på syriske amulettar i seinantikken, med syn på korleis 'magi' og ritualpraksis utanfor formelle, religiøse rammer tek opp og brukar element frå kristne ritual.

Forskingsinteressene mine omfattar då antikk 'magi' og ritualteori, religionsutvikling i seinantikken og historiografi.

Eg underviser breidt i religionsvitskap og ulike teoretiske tilnærmingar innanfor religionstudier på BA og MA-nivå, og har rettleia BA-oppgåver i samfunnsfag.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Sanzo, J. E. & Korsvoll, N. H. (2017). A New Testament Text on a Syriac Incantation Bowl: Eph. 6:10-17 on IBC 3. Vigiliae christianae (Print), 71(4), s. 417 - 432. ISSN: 0042-6032
  • Korsvoll, N. H., Lied, L. I. & Lund, J. A. (2016). British Library Additional 14,686: Introduction, List of Readings, and Translations of Colophon and Notes. Hugoye: Journal of Syriac Studies, 19(2), s. 385 - 402. ISSN: 1097-3702
  • Korsvoll, N. H. & Lied, L. I. (2016). Enoch and Baruch: Unusual suspects in a Syriac amulet. Journal of Near Eastern Studies, 75(2), s. 349 - 360. ISSN: 0022-2968
  • Korsvoll, N. H. (2014). The Thing in the Practice : Ritual Artefacts as Material Anchors in Conceptual Blends. Praxeologie : Beiträge zur interdisziplinären Reichweite praxistheoretischer Ansätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften, s. 199 - 218. Walter de Gruyter. ISBN: 978-3-11-037014-0
  • Korsvoll, N. H. (2012). Nattverd utan innstiftingsorda?. Teologisk Tidsskrift, 1(3), s. 249 - 267. ISSN: 1893-0263

Utdanning og praksis

2008BA i Liberal Arts and Sciences, University College Utrecht, Utrecht University
2011M.Phil in The Religious Roots of Europe, University of Oslo
2012Research Fellow, Collaborative Research Centre 933, Heidelberg University

Verv

2013UWC Norway National Committee
2013Secretary, Research School Religion, Value and Society
2014The Nordic Network for the Study of Judaism, Christianity and Islam in the First Millennium
2015The Norwegian Association of Researchers