Kristin Norseth, dr. theol.

Førsteamanuensis

Kirkehistorie

Telefon: 22590532
Mobile: 98832271
Kontor: 324C

Presentasjon

Mitt interessefelt er norsk kirke- og organisasjonshistorie på 1800- og 1900-tallet. Fokus er kvinners deltakelse i norsk kristenliv bredt forstått og kirkens forhold til den alminnelige kvinnesak og feministiske bølger. Jeg arbeider også med misjonshistorie og internasjonale/transnasjonale bevegelser. For tiden arbeider jeg med skolehistorie, "tåren" i 1600-tallets salmediktning samt aspekter ved den norske bedehusbevegelsen.

Publikasjoner

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Norseth, K. (2017). Kvinners selvstendiggjøring : 1850-årenes vekkelsesliv fra et kvinneperspektiv. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening, (1), s. 20 - 38. ISSN: 0808-2901
  • Hareide, S. (2014). Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag. ISBN: 978-82-7024-283-2
  • Norseth, K. (2013). Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv - et historisk perspektiv. Guds rikes skatt : festskrift til Tore Kopperud, s. 283 - 300. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1512-6
  • Norseth, K. (2013). Arousing anti-Catholic sentiments on a national scale : the case of Marta Steinsvik and Norway. European anti-Catholicism in a comparative and transnational perspective, s. 149 - 161. Rodopi. ISBN: 978-90-420-3707-6
  • (2012). Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
  • Norseth, K. (2012). Herrens tjenerinner : Jomfru Maria i lutherske Norge. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen, s. 27 - 43. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2851-9
  • Norseth, K. (2010). "4 blaarandede linneder-" : kvinneforeninger i historisk perspektiv. Hedrum kirke : 950-årsjubileum 2010, s. 126 - 135. ISBN: 978-82-303-1593-4
  • Norseth, K. (2010). Det er ikke gull alt som glimrer. Størst er barnet : artikler om barnet i Kaj Munks forfatterskab, s. 141 - 155. Forlaget ANIS. ISBN: 978-87-7457-489-7
  • Norseth, K. & Oftestad, B. T. (2009). Med oikos inn i polis : kvinners vei til myndighet i norsk kristenliv i et offentlighetsperspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift, 26(03.apr), s. 307 - 321. ISSN: 0800-336X
  • (2008). Med Kristus til jordens ender : festskrift til Tormod Engelsviken / [redaksjon: Kjell Olav Sannes (ansv.), Egil Grandhagen ...[et al.]]. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2334-7

Utdanning og praksis

1968 - 1971Treårig lærerutdanning med norsk årsenhet
1971 - 1973Kristendomskunnskap mellomfag, fil. forberedende MF
1973 - 1982Skoleungdomssekr./ledertreningssekr., NKSS
1978Utdanning i radio- og TV-produksjon, London
1979 - 1982Timelærer, folkehøgskole, menighetsseminar, voksenopplæring
1982 - 1991Landsungdomssekr. og informasjonssjef, Det Norske Misjonsselskap
1990Antropologi, distriktshøgskolen, Stavanger
1990Timelærer, folkehøgskole, menighetsseminar, voksenopplæring
1991 - 1993Markedsansvarlig, journalist, barnebladet SALTO
1993 - 1997Forlagsredaktør, IKO-forlaget
1997 - 1999Prosjektleder, NRK fjernsynet, religiøse programmer
1997Kristendomskunnskap hovedfag MF
1998Embetseksamen teologi MF
1999 - 2005NFR-stipendiat, MF
2005 - 2007Universitetslærer MF
2007Førsteamanuensis

Verv

1988Har vært styremedlem i Internasjonalt Massemedia-institutt (IMMI).
1989Har vært styremedlem Det norske Bibelselskap og eksekutivkomiteen for De Forenede Bibelselskapers Europa- og Midtøsten-region (EUMEC).
1990Har vært medlem av Den norske kirkes dåpsopplæringsutvalg.
1991Har vært styremedlem Rønningen folkehøgskole.
1991Har vært representantskapsmedlem i Vårt Land (nestleder) og Landslaget for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU).
1992Leder av diverse program- og informasjonskomiteer ved en rekke landsomfattende storarrangementer.
1999 - 2008Styremedlem Egede-instituttet
2000 - 2006Styremedlem Misjonshøgskolen i Stavanger
2007 - 2014Styremedlem, NIME - Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research
2007 - d.d.Redaktør, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap