kirke med ballonger

Konferanse om ungdom, kultur og trosopplæring (UKT)

Bli med på UKT-konferansen 17. - 19. oktober 2018! 

UKT-konferansen er en fagkonferanse i kristent ungdomsarbeid. Konferansen starter med Trosopplæringskonferansen

Når kirke lykkes

I skjæringspunktet mellom kirkens tro og ungdommers behov ligger kirkens ungdomsarbeid. I møte med en sekularisert ungdomsgenerasjon trenger kirkelig ungdomsarbeid og kristne folkehøgskoler nye arbeidsformer og strategier for å være  livsnære trosarenaer.

På UKT-konferansen i oktober 2018 spør vi:
Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes? 
Hvordan kan kristent ungdomsarbeid og folkehøgskoler bidra til å utvikle teologi som gir menig for ungdom i dag?  

Vi løfter fram forskning og praksis som formidler kirke på en god måte til dagens unge.

Kom og bli inspirert! 

Bidragsytere:

Nick Shepherd – rådgiver for erkebiskopen i den anglikanske kirke i England 
Jens Bjelland Grønvold - Programutvikler for ungt lederskap Norges KFUK-KFUM 
Johan Lövgren – folkehøgskole lærer og leverer en p.hd. i disse dager med empiri fra kristne folkehøgskoler

 

VELKOMMEN TIL ALLE:

  • Ansatte og frivillige som jobber med ungdom i kirker, organisasjoner og skoler
  • Lærere, menighetsledere, prester, pastorer, kateketer, kirkemusikere, diakoner
  • Studenter

Sted 
Dag 1 (17.10) er vi sammen på Trosopplæringskonferansen. For mer informasjon se: trosopplæringskonferansen.no.
Dag 2 (18.10) og 3 (19.10) blir på MF: Gydas vei 4, Oslo​

 

Mer informasjon og påmelding kommer.